Invisible Gnostic Front of Liberation
представляет

интернет-проект
МУЗЫКА ГНОЗИСА

музыка группы Dead Can Dance

[ на главную ]

Aion


The Song of the Sibyl


Al jorn del Judici
parra` qui haura` fet servici.

Un rei vendra` perpetual
vestit de nostra carn mortal;
del cel vindra` tot certament
per fer del segle jutjament.

Ans que el Judici no sera`
un gran senyal se mostrara`:
lo sol perdra` lo resplendor,
la terra tremira` de por.
Apre`s se badara` molt fort
amostrant-se de greu conhort;
mostrar-se han ab crits i trons
les infernals confusions.

Del cel gran foc davallara`,
com a sofre molt pudira`;
la terra cremara` ab furor,
la gent haura` molt gran terror.

Apre`s sera` un fort senyal
d'un terratre`mol general;
les pedres per mig se rompran
i les muntanyes se fondran.

Llavors ningu' tindra` talent
d'or, riqueses ni argent,
esperant tots quina sera`
La sente`ncia que es dara`.

De morir seran tots sos talents,
esclafir-los han totes les dents;
no hi haura` home que no plor,
tot lo mo'n sera` en tristor.

Los puigs i plans seran iguals,
alli seran los bons i mals,
reis, ducs, comtes i barons,
que de llurs fets retran raons

Apre`s vindra` terriblement
lo Fill de De'u omnipotent;
de morts i vius judicara`:
qui be' haura` fet alli es parra`.

Los infants qui nats no seran
dintre ses mares cridaran
i diran tots plorosament:
"Ajuda'ns, De'u omnipotent".

Mare de De'u, pregau per no's,
puix so'u mare de pecadors,
que bona sente`ncia hajam
i paradis possejam.

Vosaltres tots qui escoltau,
devotament a De'u pregau
de cor ab gran devocio',
que us porte a salvacio'.

Fortune Presents Gifts Not According To The Book

Fortune presents gifts not according to the book
Fortune presents gifts not according to the book
When you expect whistles it's flutes
When you expect flutes it's whistles.

What various paths are followed in distributing honours and possesions
She gives awards to some and penitent's cloaks to others

When you expect whistles it's flutes
When you expect flutes it's whistles.

Sometimes she robs the chief goatherd of his cottage and and goatpen
And to whomever she fancies the lamest goat has born two kids

When you expect whistles it's flutes
When you expect flutes it's whistles.

Because in a village a poor lad has stolen one egg
He swings in the sun and another gets away with a thousand crimes

When you expect whistles it's flutes
When you expect flutes it's whistles.

Black Sun

Murder! Man on fire.
Murder! I've seen the eyes of the living dead.
It's the same old game.Survival.
The great mass play a waiting game.
Embalmed, crippled,dying in fear of pain, all sense of freedom gone.
Black sun in a white world.
Like having a black son in a white world.

I have a son, his name is eden.
It's his birthright beyond estranged times.

Give me 69 years, another season in this hell.
It's all sex and death as far as eyes can tell.
Like Prometheus we are bound.
Chained to this rock of a brave new world.
Our god forsaken lot.
And I feel thats all we have ever needed to know until worlds end and the seas run cold
Give me 69 years, another season in this hell.
There is sex and death in mother natures plans
 

Designed by Jesus Ophis, 2007

size="2" face="Verdana">Jesus Ophis, 2007